Domian G., Konik J., Kudławiec B., Kujawa A., Lożek M., Naser G., Pawłowska J., Piskorski S., Rosa-Gruszecka A., Stasińska M., Stokłosa N., 2022. Obserwacje mikologiczne członków Sekcji Różnorodność i Ochrona Grzybów Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Cz. II. (Mycological reports of the Fungal Diversity and Conservation Section of the Polish Mycological Society. Part 2.). Przegląd Przyrodniczy, XXXIII, 4: 12-59. 5 MEiN.