Wiland-Szymańska J., Hałas N., Jańczyk-Węglarska J., Jaskulska J., Kolasińska A., Kazimierczak-Grygiel E., Markiewicz J., Naser G., Sikorska K., Sowelo M., Węglarski K., 2021. Rola Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu jako ośrodka działań proekologicznych. Przegląd Wielkopolski, R. 35, nr 3: 20-27.