International Plant Sentinel Network (IPSN) general surveillance of US host plants

W okresie od 21.07.2022 r. do 21.07.2023 r. Ogród Botaniczny UAM realizował zadania w ramach projektu IPSN/2022/001 obejmującego badania ankietowe wybranych okazów gatunków żywicielskich (Quercus rubra, Quercus macrocarpa, Pinus strobus, Pinus ponderosa, Pseudotsuga menziesii) lub gatunków blisko z nimi spokrewnionych w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Botanic Gardens Conservation International i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.