Ochrona Pełnika Europejskiego Trollius europaeus

W okresie od 17.08.2023 r. do 30.11.2023 r. w ramach współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Poznaniu, Ogród Botaniczny UAM realizował zadanie polegające na ochronie pełnika europejskiego Trollius europaeus w warunkach ex situ.