Łukasiewicz A., 1993. Morfologiczno-rozwojowe typy bylin i ich przystosowania do środowiska wydmowego na Mierzei Łebskiej (Morphological-growth types of perennials and their adaptation to the dune environment on the Łeba Bar). Uniwersytet Gdański, Zeszyty Naukowe -Biologia, 10: 67-99.