Łukasiewicz A., 1993. Rozwój klonów (Acer spp. L.) w kolekcjach Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu, ich odporność na mrozy i susze oraz ocena przydatności poszczególnych gatunków dla terenów zieleni (Development of maple-trees (Acer spp.) in collections of Botanical Garden of Adam Mickiewicz University in Poznań, their hardiness to frost and draught and assesment of usfulness of particular species for green areas). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 2: 37-67.