Łukasiewicz A., 1994. Sprawozdanie z działalności Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów Komitetu Botaniki PAN w latach 1978-1994 (Report on the Activity of the Botanical Gardens and Arboreta Council of the Botanical Committee of the Polish Academy of Science, for the Period 1978-1994). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 3: 97-104.