Łukasiewicz A., 1994. Wpływ katastrofalnej suszy w latach 1982 i 1983 na wieloletnie gatunki zielne w rejonie Poznania (The influence of disastrous drought in the years 1982 and 1983 on the perennial herbaceous species in the Poznań region). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 3: 23-57.