Łukasiewicz A., 1994. Wpływ nagłego spadku temperatury w styczniu 1985 roku na wybrane gatunki roślin szklarniowych na terenie Ogrodu Botanicznego UAM (The influence of the rapid decrease in temperature in January 1985 on the selected species of the greenhouse plants in the Botanical Garden of the Adam Mickiewicz University in Poznań). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 3: 95-96.