Łukasiewicz A., 1994. Wpływ surowej zimy 1986/87 na drzewa i krzewy w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu (The influence of the severe winter 1986/87 on the trees and bushes in the Botanical Garden of A. Mickiewicz University in Poznań). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 3: 69-93.