Łukasiewicz Sz., 1998. Zdolność kiełkowania nasion wiązu szypułkowego <i>Ulmus laevis Pall</i>. zebranych z kolekcji Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu (Germination capacity of seeds of peduncular elm <i>Ulmus leavis Pall</i>. picked from collection of the Adam Mickiewicz University Botanical Garden in Poznań).Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 7: 9-10.