Łukasiewicz Sz., 1999. Modyfikacje metody wykreślania diagramów fenologicznych drzew rosnących w warunkach miejskich w oparciu o obserwacje <i>Aesculus hippocastanum</i> L. na terenie Poznania [Modification of phenological diagrams plotting of trees growing under urban conditions based on observation of <i>Aesculus hippocastanum</i> L. in the area of Poznań). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 8: 35-40.