Nowak T. J. (red.), Baran B., Bojarczuk T., Dąbrowski K., Gawryś W., Grzeszczak-Nowak H., Jerzak E., Kałuża A., Kazimierska K., Kozłowska-Kalisz J., Kukier-Wyrwicka M., Lenard E., Lorenc K., Marczewski A., Marczyński Sz., Nawrocka-Grześkowiak U., Olejnik B., Piórecki J., Pudełek E., Sawicki R., Sęktas J., Sęktas S., Sochacka M., Swiłło Ł., Szmit B., Szmit J., Tumiłowicz J., Wałaszewski W., Wdowicka H., Wiśniowski S., Wyrwicki D., Ziemba K., 1999. Index plantarum polskich kolekcji dendrologicznych (Index Plantarum of the Polish dendrological collections). Prace Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, 5 (1): 17-305.