Węglarski K., Jańczyk-Węglarska J., 2000. Aktywna ochrona gatunku zagrożonego wymarciem na przykładzie <i>Dianthus gratianopolitanus</i> Vill. z rezerwatu “Goździk Siny w Grzybnie” (woj. wielkopolskie). Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B – Botanika, 49: 157-172.

Wójtowicz W., 2000. Biologia, wymagania siedliskowe i możliwości uprawy zachowawczej <i>Pulsatilla patens</i> (L.) Mill. (Biology, habitat requirements and perspectives of preservative cultivation of <i>Pulsatilla patens</i> (L.) Mill.). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 9: 45-54.

Górska-Zajączkowska M., Wójtowicz W., 1999. <i>Osmaronia cerasiformis</i> [Torr et Gray] Green w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu. Prace Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, 5 (1): 363-368.

Jańczyk-Węglarska J., Węglarski K., 1999. Dynamika przyrostu pędów żylistka szorstkiego (<i>Deutzia scabra</i> Thunb.] w zrożnicowanych warunkach nasłonecznienia (Dynamics of growth shoots of <i>Deutzia scabra</i> Thunb. in different insolation conditions). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 8: 3-7.

Górska-Zajączkowska M., Wójtowicz W., 1998. Fenologiczne pory roku w Poznaniu w latach 1980-1997 (Phenological seasons of years 1980-1997 in Poznań). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 7: 11-20.

Łukasiewicz Sz., 1999. Modyfikacje metody wykreślania diagramów fenologicznych drzew rosnących w warunkach miejskich w oparciu o obserwacje <i>Aesculus hippocastanum</i> L. na terenie Poznania [Modification of phenological diagrams plotting of trees growing under urban conditions based on observation of <i>Aesculus hippocastanum</i> L. in the area of Poznań). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 8: 35-40.

Nowak T. J. (red.), Baran B., Bojarczuk T., Dąbrowski K., Gawryś W., Grzeszczak-Nowak H., Jerzak E., Kałuża A., Kazimierska K., Kozłowska-Kalisz J., Kukier-Wyrwicka M., Lenard E., Lorenc K., Marczewski A., Marczyński Sz., Nawrocka-Grześkowiak U., Olejnik B., Piórecki J., Pudełek E., Sawicki R., Sęktas J., Sęktas S., Sochacka M., Swiłło Ł., Szmit B., Szmit J., Tumiłowicz J.,

Nowak T. J. (red.), Baran B., Bojarczuk T., Dąbrowski K., Gawryś W., Grzeszczak-Nowak H., Jerzak E., Kałuża A., Kazimierska K., Kozłowska-Kalisz J., Kukier-Wyrwicka M., Lenard E., Lorenc K., Marczewski A., Marczyński Sz., Nawrocka-Grześkowiak U., Olejnik B., Piórecki J., Pudełek E., Sawicki R., Sęktas J., Sęktas S., Sochacka M., Swiłło Ł., Szmit B., Szmit J., Tumiłowicz J., Wałaszewski W., Wdowicka H., Wiśniowski S., Wyrwicki D., Ziemba K., 1999. Index plantarum polskich kolekcji dendrologicznych (Index Plantarum of the Polish dendrological collections). Prace Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, 5 (1): 17-305.Read More »

Łukasiewicz A., 1998. Dotychczasowe akty prawne dotyczące ochrony ogrodów botanicznych i ogrodów zoologicznych w Polsce (Actual law acts concerning the protection of botanic and zoological gardens in Poznań). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 7: 21-24.