Wiland-Szymańska J., Kazimierczak-Grygiel E., Drapikowski P., Borowiak K., Drapikowska M., 2023. Does a gender of <i>Welwitschia mirabilis</i> plants influence their photosynthetic activity? PLoS ONE 18(9): e0291122. https://doi.org/10.1371/ journal.pone.0291122 Published: September 8, 2023. IF 3.7 (2022, update 2023), 140 MEiN.

Baranek J., Pluskota M., Rusin M., Konecka E., Kaznowski A., Wiland‑Szymańska J., 2023. Insecticidal activity of <i>Bacillus thuringiensis</i> strains isolated from tropical greenhouses towards <i>Cydia pomonella</i> and <i>Spodoptera exigua</i> larvae. BioControl (2023) 68: 39–48. https://doi.org/10.1007/s10526-022-10173-3 Received: 1 June 2022 / Accepted: 21 December 2022 / Published online: 17 January 2023. IF 4.2 (2022, update 2023), 100

Baranek J., Pluskota M., Rusin M., Konecka E., Kaznowski A., Wiland‑Szymańska J., 2023. Insecticidal activity of Bacillus thuringiensis strains isolated from tropical greenhouses towards Cydia pomonella and Spodoptera exigua larvae. BioControl (2023) 68: 39–48. https://doi.org/10.1007/s10526-022-10173-3 Received: 1 June 2022 / Accepted: 21 December 2022 / Published online: 17 January 2023. IF 4.2 (2022, update 2023), 100 MEiN.Read More »

Wróbel M., Szpikowski J., Piotrowicz R., Furdyna A., Szpikowska G., Kolasińska A., Gawlak P., Wiland-Szymańska J., 2022. Reintroduction of <i>Groenlandia densa</i> (L.) Fourr. in the rivers of Western Pomerania as part of the renaturalisation and conservation of water-crowfoots habitat. [In:] Furdyna A., Gąsiorowska B., Raczyński M., Wróbel M. (eds.). Active protection of water-crowfoots habitats and

Wróbel M., Szpikowski J., Piotrowicz R., Furdyna A., Szpikowska G., Kolasińska A., Gawlak P., Wiland-Szymańska J., 2022. Reintroduction of Groenlandia densa (L.) Fourr. in the rivers of Western Pomerania as part of the renaturalisation and conservation of water-crowfoots habitat. [In:] Furdyna A., Gąsiorowska B., Raczyński M., Wróbel M. (eds.). Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland. Scientific report. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Szczecin: 54-65.Read More »

Domian G., Konik J., Kudławiec B., Kujawa A., Lożek M., Naser G., Pawłowska J., Piskorski S., Rosa-Gruszecka A., Stasińska M., Stokłosa N., 2022. Obserwacje mikologiczne członków Sekcji Różnorodność i Ochrona Grzybów Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Cz. II. (Mycological reports of the Fungal Diversity and Conservation Section of the Polish Mycological Society. Part 2.). Przegląd Przyrodniczy, XXXIII,

Domian G., Konik J., Kudławiec B., Kujawa A., Lożek M., Naser G., Pawłowska J., Piskorski S., Rosa-Gruszecka A., Stasińska M., Stokłosa N., 2022. Obserwacje mikologiczne członków Sekcji Różnorodność i Ochrona Grzybów Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Cz. II. (Mycological reports of the Fungal Diversity and Conservation Section of the Polish Mycological Society. Part 2.). Przegląd Przyrodniczy, XXXIII, 4: 12-59. 5 MEiN.Read More »

Wiland-Szymańska J., Hałas N., Jańczyk-Węglarska J., Jaskulska J., Kolasińska A., Kazimierczak-Grygiel E., Markiewicz J., Naser G., Sikorska K., Sowelo M., Węglarski K., 2021. Rola Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu jako ośrodka działań proekologicznych. Przegląd Wielkopolski, R. 35, nr 3: 20-27.

Nowak M. M., Wiland-Szymańska J., 2022. Lasy deszczowe Madagaskaru i ludzie – życie w symbiozie czy katastrofa ekologiczna? (Madagascar rainforests and humans – life in symbiosis or ecological disaster?). Wszechświat, T. 123, Nr 4-6: 135-140.