Awzan L., Węglarski K., 1985. XV Konferencja Ogrodów Botanicznych Niemieckiej Republiki Demokratycznej w Dreźnie w dniach 8 VI – 11 VI 1983 (The XVth Conference of Botanic Gardens of German Democratic Republic, Dresden, 8 VI – 11 VI 1983). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. [W:] Wiadomości Botaniczne, 29 (4): 315-316.