Borysiak J., Stachnowicz W., 2004. Zarys flory roślin naczyniowych Babiogórskiego Parku Narodowego. Outline of the vascular flora of the Babiogórski National Park (Poland) [W:] Wołoszyn, B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.) Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza. Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków. Seria: Publikacje Komitetu Ochrony Przyrody PAN: 379-422. link