Bednarek R., Borysiak J., Pyszny K., 2010. Ograniczenie presji rekreacyjnej w cybińskim klinie zieleni m. Poznania na podstawie analizy krajobrazu roślinnego (Limitation of recreational pressure in the Cybina Green Ridge within the city of Poznań on the basis of the vegetation landscape analysis. [W:] Richling A. (red. tomu). Problemy Ekologii Krajobrazu, tom 27 Krajobrazy rekreacyjne […]

Grzeszczak-Nowak H., Jerzak E., Karpicka-Antczak M., Kochanowska J., Łęcka A., 2007. Szkody wyrządzone przez huragan Cyryl w kilku polskich ogrodach botanicznych. Rocznik Dendrologiczny, 55: 205-206. PDF

Łukasiewicz Sz., Oleksyn J., 2007. Zróżnicowanie przestrzenne elementów meteorologicznych i ich wpływ na rozwój kasztanowca zwyczajnego (<i>Aesculus hippocastanum</i> L.) w warunkach miejskich Poznania. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A – Geografia Fizyczna, 58: 47-78. PDF 

Oleksyn J., Kloeppel B. D., Łukasiewicz Sz., Karolewski P., Reich P. B., 2007. Ecophysiology of horse chestnut (<i>Aesculus hippocastanum</i> L.) in degraded and restored urban sites. Polish Journal of Ecology, 55 (2): 245-260. PDF

Borysiak J. , Markiewicz J., 2006. Nowe stanowiska rzadkich i zagrożonych wymarciem gatunków flory naczyniowej wybranych obszarów Pomorza Zachodniego. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria B – Botanika, 55: 153-161.

Jańczyk-Węglarska J., Węglarski K., 2006. Kolekcje roślinne Królewskiego Ogrodu Botanicznego Peradeniya w Kandy (Sri Lanka) (Plant collections of Royal Botanic Gardens Peradeniya in Kandy (Sri Lanka)). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 15: 53-58. PDF