Łukasiewicz A., 1982. Kryteria prawidłowego rozwoju terenów zieleni w aglomeracjach miejskich na przykładzie miasta Poznania. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Biologia Nr 21, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.