Celiński K., Sokołowska J., Fuchs H., Maděra P., Wiland-Szymańska J., 2022. Characterization of the Complete Chloroplast Genome Sequence of the Socotra Dragon`s Blood Tree (<i>Dracaena cinnabari</i> Balf.). Forests, 13(6): 932.

Wiland-Szymańska J., 2021. Wczoraj i dziś Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu. [W:] Przyszczypkowski K., Cytlak I. (red. nauk.). Uniwersytet. Wspólnota różnorodności i różnicy. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań: 305-317.

Wiland-Szymańska J., Kolasińska A., Kwiatkowski K., 2021. Botaniczny skarb województwa lubuskiego – selery węzłobaldachowe. [W:] Pilichowski S. (red. nauk.). Przyroda nie zna granic – ochrona przyrody polsko-niemieckiego pogranicza. Uniwersytet Zielonogórski: 15-24.