Cyfert M., Kalinowska M., 2014. Prezydenci, senatorowie, marszałkowie i damy – rezydenci historycznej alei lilaków w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Presidents, senators, marshals and ladies – residents of the historical avenue of lilacs at the Adam Mickiewicz University Botanic Garden in Poznań). [W:] Dolatowski J. (red.) Drzewa w cieniu człowieka. Materiały na VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, Warszawa: 22-24.