Górska-Zajączkowska M., Wójtowicz W., 1996. Fenologia wybranych gatunków dębów w warunkach Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu (Phenological observations of some chosen oak species under the conditions of the Botanical Garden of A. Mickiewicz University in Poznań). [W:] Stachak A. (red.) Zjazd Członków Sekcji Dendrologicznej PTB w Szczecinie, 3-5 września 1996. PTB, Szczecin: 45-57.