Jańczyk-Węglarska J., Węglarski K., 1992. Ekologiczna i morfologiczna charakterystyka <i>Lilium martagon</i> L. na obszarze Wielkopolskiego Parku Narodowego (Ecological and morphological characteristics of <i>Lilium martagon</i> L. in the Wielkopolski National Park). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 1: 31-45.