Łukasiewicz A., 1984. Metodyka pracy nad zachowaniem gatunków rzadkich i ginących, stosowana w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu (Methods of work on the preservation of rare and perishing plant species used in Botanical Garden of the A. Mickiewicz University in Poznan). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. [W:] Wiadomości Botaniczne, 28 (2): 165-168.