Łukasiewicz A., 1985. Rola ogrodów botanicznych i arboretów w ochronie gatunków rzadkich i ginących (The role of Botanic Gardens and arboretas in the conservation of rare and threatened  plant species). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. [W:] Wiadomości Botaniczne, 29 (2): 137-151.