Łukasiewicz A., 1985. Rytmika rozwojowa <i>Parrotia persica</i> (DC.) C. A. Mey w warunkach Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu (Rhytmics developmental of <i>Parrotia persica</i> (DC.) C. A. Mey in condition of A. Mickiewicz University in Poznan). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. [W:] Wiadomości Botaniczne, 29 (2): 153-161.