Łukasiewicz A., 1986/87. Bluszcz (<i>Hedera helix</i> L.) i jego rytmika rozwojowa w warunkach Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu (Ivy (<i>Hedera helix</i> L.) and its developmental rhythm under the conditions of UAM Botanical Garden in Poznan). Rocznik Dendrologiczny, 37: 139-149.