Łukasiewicz A., 1987. Możliwości pomocy Ogrodów Botanicznych i Arboretów w rewaloryzacji i utrzymaniu parków zabytkowych (Assistence possibilities of Botanical Gardens and arboreta in revalorization and maintaining antique parks). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, wkładka nr 1. [W:] Wiadomości Botaniczne, 31 (2): 19-21.