Łukasiewicz A., 1988. Waloryzacja cech przy określaniu życiowych form roślin (ze szczególnym uwzględnieniem gatunków psammofilnych) (Characters valorization in qualifying live – forms of plants psammophil (with particular reference to the psammophil plants)). Biuletyn Ogrodów Botanicznych Muzeów i Zbiorów, wkładka nr 4. [W:] Wiadomości Botaniczne, 32 (4): 67-77.