Łukasiewicz A., 1992. Zahamowanie rozwoju pąków u niektórych drzew iglastych po surowej zimie 1986/87 i wynikająca stąd potrzeba uzupełnienia skali przemnożeń u drzew i krzewów (Inhibition of buds development of some conifer trees after severe winter in 1986/87 and the resulting therefrom need for complement of frost penetration scale in trees and shrubs). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 1: 53-57.