Łukasiewicz A., 1994. Właściwości morfologiczno-rozwojowe <i>Buglossoides purpurocaerulea</i> (L.) J. M. Johnston oraz możliwość jego reintrodukcji i zachowania w warunkach <i>ex situ</i> (Morphological and developmental properties of <i>Buglossoides purpurocaerulea</i> (L.) J. M. Johnston and the possibilities of its reintroduction and maintenance under <i>ex situ</i> conditions). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 3: 63-68.