Łukasiewicz A., 1997. Najważniejsze efekty działalności Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów przy Komitecie Botaniki PAN w latach 1973-1996 (The main effects of the activity of the Board of Botanic Gardens and Arboretums at the Botany Committee of the Polish Academy of Sciences in the years 1973-1996). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 6: 127-130.