Łukasiewicz A.,1997. Rola Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w przebudowie zabytkowego parku w Ciążeniu (The role of the Botanical Garden of A.  Mickiewicz University in the reconstruction of historical park in Ciążeń). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 6: 95-102.