Łukasiewicz A., Łukasiewicz Sz., 1994. Potrzeba i możliwości powstania Ogrodu Botanicznego w Gnieźnie i jego zadania. [W:] Pawuła-Piwowarczyk R. (red. I tomu). Gniezno u progu XXI wieku. Prace monograficzne – Wizerunki miast polskich, Krajowy Instytut Badań Samorządowych, Gaudentinum, Gniezno, 1: 199-201.