Łukasiewicz Sz., 1998. Tworzenie naturalistycznego parku na terenie Uniwersytetu im. A.  Mickiewicza w Morasku koło Poznania (Implementation of a natural park on the grounds of Adam Mickiewicz University in Morasko near Poznań). Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B – Botanika, 47: 227-243.