Łukasiewicz Sz., 2003. Skład chemiczny i masa nasion na tle intensywności owocowania kasztanowca białego <i>Aesculus hippocastanum</i> L. w warunkach miejskich Poznania (Chemical composition and seeds mass in relation to intensity of fruiting of white horse-chestnut <i>Aesculus hippocastanum</i> L. under urban conditions of Poznań). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 12: 83-90. PDF