Szymkowiak L., Grabowska A., Krawiec A., Rogula M., Sokołowka J., Trzebny A., Kazimierczak-Grygiel E., Wojciechowicz M.K., 2019. Preliminary studies on the micropropagation of <i>Dionaea muscipula</i>. V Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu. 8-13.04.2019. Poznań.