Balaštikowá A., Kebert T., Lorencová K., Novozámská E., Prokopová L., Skružná J., Vilhumová I., Danielsson K., Ekvall H., Larsson E.-L., Otto K., Kolasińska A., Lubkowska R., Markiewicz J., Gál-Bélteki A., Radvánszky A., Szendi Z., Zsigmond V., 2019. Botanical Garden: Come in! Visitors with Special Needs in Botanical Gardens: Methodology. Prague Botanical Garden.

Szymkowiak L., Grabowska A., Krawiec A., Rogula M., Sokołowka J., Trzebny A., Kazimierczak-Grygiel E., Wojciechowicz M.K., 2019. Preliminary studies on the micropropagation of <i>Dionaea muscipula</i>. V Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu. 8-13.04.2019. Poznań.

Kolasińska A., Jaskulska J., 2015. Peatbog and wet meadow in a micro-scale in the Adam Mickiewicz University Botanical Garden in Poznań. [W:] Eurogard VII European Botanic Garden in the Decade on Biodiversity Challenges and responsibilities in the countdown towards 2020: 116.

Ławniczak G., 2014. Analiza przestrzenno-historyczna założenia pałacowo-parkowego w Żydowie gm. Rokietnica, pow. poznański. Wartości zabytkowe rewaloryzowanego obiektu uzasadnieniem wniosku o sporządzenie planu przestrzennego miejscowości. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych – OL PAN, 10 (4): 48-62.

Grabowska B., Kubala T., 2012. Genus <i>Polypodium</i> L. and <i>Polypodium vulgare</i> L. complex in the collections of Polish botanical gardens [W:] Szczęśniak E. Gola E. (red) Genus <i>Polypodium</i> L. in Poland. Polish Botanical Society, Wrocław: 123-130.