Węglarski K., 1986. Rytmika sezonowa <i>Stipa joannis</i> Čel. w rhizarium Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu (Seasonal rhythm of <i>Stipa joannis</i> Čel. in rhizotron of A. Mickiewicz University Botanical Garden). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. [W:] Wiadomości Botaniczne, 30 (1): 65-71.