Węglarski K., 1993. Strefowość roślinności pobrzeża Morza Śródziemnego w regionie Burg El-Arab. (Północny Egipt) (Vegetational zonation of mediterranean coasts in Burg El-Arab region (north Egypt)). Polskie badania geobotaniczne poza granicami kraju. Materiały 36 Seminarium Geobotanicznego Warszawa, 15-16.03.1991, red. J. B. Faliński & Z. Mirek. Wiadomości Botaniczne, 37 (3/4): 185-186.