Węglarski K., 1997. Kolekcje roślinne oraz problematyka badawcza Królewskiego Ogrodu Botanicznego KEW w Richmond pod Londynem (Plant collections and scientifical activity of the Royal Botanic Gardens Kew in Richmond near London). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 6: 103-108.