Węglarski K., 1997. Ochrona czynna jako ważny element zachowania różnorodności genowej rzadkich i ginących gatunków flory (Active protection as an important element of the genus diversity of rare and endangered flora species). [W:] Burchardt L. (red.). Teoretyczne i praktyczne aspekty badań ekologicznych. Idee Ekologiczne. Seria Szkice, 10 (6): 27-34.