Węglarski K., Jańczyk-Węglarska J., 2000. Aktywna ochrona gatunku zagrożonego wymarciem na przykładzie <i>Dianthus gratianopolitanus</i> Vill. z rezerwatu “Goździk Siny w Grzybnie” (woj. wielkopolskie). Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B – Botanika, 49: 157-172.