Łukasiewicz A., 2011. Kryteria przydatności roślin dla celów okrywowych. [W:] Drozdek M. E. (red. nauk.) Rośliny do zadań specjalnych. Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, Sulechów – Kalsk: 91-100.

Grabowska B., Kubala T., 2012. Genus <i>Polypodium</i> L. and <i>Polypodium vulgare</i> L. complex in the collections of Polish botanical gardens [W:] Szczęśniak E. Gola E. (red) Genus <i>Polypodium</i> L. in Poland. Polish Botanical Society, Wrocław: 123-130.

Ławniczak G., 2014. Analiza przestrzenno-historyczna założenia pałacowo-parkowego w Żydowie gm. Rokietnica, pow. poznański. Wartości zabytkowe rewaloryzowanego obiektu uzasadnieniem wniosku o sporządzenie planu przestrzennego miejscowości. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych – OL PAN, 10 (4): 48-62.

Kolasińska A., Jaskulska J., 2015. Peatbog and wet meadow in a micro-scale in the Adam Mickiewicz University Botanical Garden in Poznań. [W:] Eurogard VII European Botanic Garden in the Decade on Biodiversity Challenges and responsibilities in the countdown towards 2020: 116.