Łukasiewicz A., 1970. Mrozoodporność bylin w warunkach Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Prace Komisji Biologicznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 33 (6).

Górska M., 1968. Materiały do rozmieszczenia ważniejszych składników świetlistej dąbrowy (<i>Potentillo albae-Quercetum</i>) w Polsce niżowej. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Prace Komisji Biologicznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 32 (4).

Łukasiewicz A., 1967. Rytmika rozwojowa bylin (ze szczególnym uwzględnieniem fenologii organów nadziemnych). Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Prace Komisji Biologicznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 31 (6).

Bielawska A., Górska M., 1966. Wpływ ostrej zimy roku 1962/63 na drzewa i krzewy aklimatyzowane w Ogrodzie Botanicznym im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Prace Komisji Biologicznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 26 (4).

Łukasiewicz A., 1966. Rytmika rozwojowa bylin (ze szczególnym uwzględnieniem organów podziemnych). Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Prace Komisji Biologicznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 31 (5).

Bielawska A., Czubińska M., Górska M., Wolska K., 1964. Obserwacje fenologiczne nad drzewami i krzewami aklimatyzowanymi w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1957-1961. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Prace Komisji Biologicznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 28 (3).

Łukasiewicz A., 1962. Morfologiczno-rozwojowe typy bylin. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Prace Komisji Biologicznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 27 (1).