Górska M., 1968. Materiały do rozmieszczenia ważniejszych składników świetlistej dąbrowy (<i>Potentillo albae-Quercetum</i>) w Polsce niżowej. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Prace Komisji Biologicznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 32 (4).