Górska-Zajączkowska M., Węglarski K., 1993. Ostnica włosowata <i>Stipa capillata</i> L. – rzadki i zagrożony gatunek flory północno-zachodniej Polski (<i>Stipa capillata</i> L. – rare and threatened species of northwestern Polish flora). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 2: 5-14.