Górska-Zajączkowska M., Wójtowicz W., 1993. Badania fenologiczne amerykańskich gatunków głogów na tle warunków klimatycznych miasta Poznania (Phenological studies on American hawthorm species in the climatic conditions of Poznań). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 2: 15-22.