Łukasiewicz A., 1987. Sprawozdanie z działalności Komisji Ogrodów Botanicznych i Arboretów przy Komitecie Botaniki PAN za lata 1978-1985 (Report on Activities of the Committee of Botanical Gardens and Arborete at the Committee of Botany of the Polish Academy of Sciencein the years 1978-1985). Biuletyn Ogrodów Botanicznych Muzeów i Zbiorów , wkładka nr 1. [W:] Wiadomości Botaniczne , 31 (2): 9-17.