Łukasiewicz A., 1987. Wpływ surowej zimy 1984/1985 na drzewa i krzewy w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu (The influence of the severe winter 1984/1985 on the development of trees and shrubs in the Botanical Garden of the Mickiewicz University in Poznań). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, wkładka nr 2. [W:] Wiadomości Botaniczne, 31 (4): 5-36.